Health, Heart, Life, Work

ปรัชญา Solunery

เราจะช่วยเหลือคนอื่น ด้วยทักษะของเรา

จะดีแค่ไหนถ้าเราได้ทำในสิ่งที่เรารัก แล้วเราก็ได้ใช้ทักษะให้มีประโยชน์ต่อคนอื่น

โลกนี้ไม่มีใครเก่งทุกด้าน เราถึงต้องใช้สกิลที่มีช่วยเหลือคนอื่น

ทำให้ทุกอย่างเป็นระบบนิเวศ ที่พึ่งพาอาศัยกันและ ดำเนินไปด้วยตัวเอง

ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเอง และสิ่งที่ตัวเองถนัดให้ที่สุด เราก็จะอยู่ได้

ไม่จำเป็นต้องทำงานประจำ แต่ได้ทำในสิ่งที่เรารัก

กล้าที่จะเป็นตัวของตัวเอง